Најнови вести

Една година од примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Фондацијата Институт отворено општество - Македонија, во соработка со 14 невладини организаци, го набљудуваше остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во првата година од имплементацијата.

Прес-конференција за имплементацијата на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Во петок на 31 август 2007 година, со почеток во 12:30 часот, Фондацијата Институт отворено општество – Македонија во соработка со партнерите на проектот Имплементација на слободниот пристап до информации ќе одржат прес-конференција на тема: Една година потоа: Извештај од имплементацијата на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Страница 22 од 27