Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Брошура „Транспарентност во финансирањето на политичките партии“

BrosuraПолитичките партии се столбовите на современите демократии. Тие се клучни за генерирањето на активни политички актери и создавањето на политики кои преку избори и легитимно владеење прераснуваат во политички решенија. Оттука, како креатори на политичкиот живот во едно општество, политичките партии потенцијално се носители не само на моќ, туку и на одговорност за негување на демократските принципи. Токму и затоа начинот и контролата на нивното финансирање е важно за создавање и оддржување на стабилен и легитимен политички систем.

Целата брошура може да ја видите тука.