Breadcrumbs

Articles

Вести

Како се изигрува Законот за слободен пристап дo информации од јавен карактер

Овој напис го има и на: Албански

Cover-up. Фото: Truthout.org,, Jared Rodriguez, 2012

Cover-up. Фото: Truthout.org, Jared Rodriguez, 2012

Според искуствата на новинарите, министерствата за финансии и за внатрешни работи се најзатворените институции во земјава. МВР, речиси во сите случаи се повикувало на класифицирани информации, а Министерството за финансии или не одговара или, пак, прави сè да го одбие барањето. Министерството за финансии крие колку пари им исплатило на неосновано притворените или судени луѓе во Македонија, за тајна го смета и бројот на луѓе кои исполнија услов за пензија, но побарале продолжување на работниот стаж и серија други прашања за кои парите се исплатуваат од буџетот и овие информации во никој случај не можат да бидат тајни.

Пишува: Саше Димовски

Случај 01

Копија од сите договори склучени помеѓу вашата Општина и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на општината за 2013 година, вклучително и копија од општинските одлуки за доделување на средствата поединечно по невладина организација.

Барање | Одговор

Претставена платформата „SlobodenPristap.mk“

Правната програма на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во соработка со Фондацијата „Метаморфозис“, на 11-ти декември ја претставија интернет платформата „Слободен пристап“ (http://slobodenpristap.mk/) која има за цел да помогне во процесот на барање информации од јавен карактер.

Покана за прес-конференција: Промоција на бесплатна е-платформа за слободен пристап до информации од јавен карактер

По повод 10-ти декември, денот на човековите права, правната програма на Фондацијата отворено општество – Македонија (ФООМ), во соработка со Метаморфозис, Фондација за интернет и општество, во среда, 11 декември 2013 година, во ГЕМ клубот, со почеток во 10.30 часот, ќе одржи прес конференција за новинари на која ќе ја промовира бесплатната е-платформа за испраќање на барања за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Инфографик: Законот за слободен пристап до информации од гледна точка на имателите на информации од јавен карактер

Додека од една страна, истражувањата и извештаите за запознаеноста и ставовите на граѓаните со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер се или оскудни или воопшто ги нема, од друга страна постојат повеќе извештаи кои ги опфаќаат имателите на информации. Имено, во својот годишен извештај Комисијата редовно дава осврт на имплементацијата на Законот и се осврнува на обврската и на податоците што ги добива од страна на имателите на информации кои се задолжени да доставуваат годишен извештај до Комисијата. Иако ваквите извештаи се само делумни, тие сепак даваат слика за состојбата и за имплементацијата на Законот од страна на имателите на информации.

Инфографик: Граѓаните за правото на слободен пристап до информации

Студијата „Надминување на принципите на тајност во работењето на администрацијата“ дава детален преглед на одговорите на граѓаните за правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во Република Македонија, кои произлегоа од спроведеното квантитативно истражување на национален репрезентативен примерок. Загрижува фактот што сè уште мнозинство од граѓаните не се запознаени со правото на слободен пристап. Значителен дел од нив ниту сметаат дека имаат право на пристап до информациите од јавен карактер, особено не на оние од областа на здравството и во врска со информациите коишто ги поседуваат Владата и министерствата. Од друга страна, позитивно е што граѓаните имаат интерес за пристап до информациите, особено оние од областа на животната средина.

„Да не заборавам: Имам права!“ - започнува дистрибуцијата на роковник за 2014 година

Правната програма при Фондацијата Отворено општество – Македонија подготви роковник за афирмација на примената на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. Роковникот кој ја содржи пораката ДА НЕ ЗАБОРАВАМ: ИМАМ ПРАВА!, наменет за активистите за човекови права и за студенти, ќе се дистрибуира бесплатно на обуките и јавните настани кои ги организира ФООМ, како и во ГЕМ клубот (ул. Караорман бб). Можете да го добиете и ако ни пратите е-маил на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Позитивен пример за примената на алатката FOI во светот

Весникот Дејли телеграф (Daily Telegraph ) преку слободен пристап до информации побарал информации за тоа дали, и кога, шкотскиот прв министер (Алекс Salmond) отплатил или не отплатил 259,40 £ од парите на даночните обврзници кои ги искористил за да плати за панталони за бал на кој присуствувал во Кина во декември 2011 година. Со тоа го поттикнал министерот да ги врати овие пари кои ги „позајмил“ од даночните обврзници. Повеќе за оваа сторија на следниот линк: Дејли телеграф
Половина од граѓаните не знаат дека постои Закон за слободен пристап до информации

Повеќе од половина, односно 52,3 отсто од граѓаните, не слушнале дека постои Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, иако истиот е донесен пред седум години. Од друга страна, голем дел од службениците кои располагаат со информации од јавен карактер, се плашат да дадат одредена информација. Ова го покажуваат резултатите од последното истражување на примената на Законот, презентирани на 27-ми септември 2013 година, по повод 28-ми септември, Меѓународниот ден на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Some Improvement Noted, but Serious Challenges to Access to Information of Public Character Remain

During July 2012, Macedonian Young Lawyers Association (MYLA) submitted 145 requests for free access to information of public character to a number of state institutions (AKA FOI requests). The requests were submitted in order to obtain information about the dynamics of implementation of the National Programme for Adoption of the Acquis Communautaire (NPAAC 2012) NPAAC 2012 is a strategic document which enshrines specific obligations for the state institutions whose fulfillment affects the process of the integration of Republic of Macedonia into EU. Considering the fact that NPAAC 2012 is quite voluminous document MYLA focused on the implementation of Chapter 23: Judiciary and Fundamental Rights and of Chapter 24: Justice, Freedom and Security.

(Non) transparency in the financing of political parties

tm izvestaj 1Foundation Open Society - Macedonia (FOOM) and Transparency Macedonia (TM) organized a round table titled ‘Transparency in the financing of political parties’ on November 17, on the occasion of the publication of the results from the first periodic report.

In his opening address, Professor Vanco Uzunov emphasized that the financing of political parties is still unclear and vague, and it is a fertile ground for corruption, not only because of the inconsistencies in the way it is being regulated, but also in the way it is applied. The Republic of Macedonia, through a series of laws, has committed itself to provide equal access to the funding sources of all political parties, and to provide an efficient control mechanism to guarantee accountability and transparency in the financing of political parties. However, there are many inconsistencies among the political parties and state institutions which had competencies over the process. The state institutions do not fulfill their competences, as for the political parties – there is an impression that there is a consensus among them not to talk openly about their financing.

Political Parties Must Disclose Their Benefactors

Меѓународен ден на слободниот пристап до информации

Last year the Commission for Protection of the Right to Free Access to Information was addressed with as many as 110 appeals lodged against political parties. In Commission’s opinion, the high number of appeals lodged against political parties is mainly a result of their reluctance to disclose financial information and reports on donations received, as well as their ignorance of the legislation in effect that governs this matter. Moreover, the political parties are not unique in demonstrating such behaviour, given that these practices are applied by the institutions as well. Actually, this situation was stated today on the events organized around the International Right to Know Day.

International Right to Know Day

On the occasion of the  International  Right to Know Day  –  28th  September  2011  -  the Foundation Open Society  – Macedonia, Transparency Macedonia, Metamorphosis Foundation, Macedonian Young Lawyers’ Association,  Youth Educational Forum  and  Civil  –  Center for Freedom, launched the website www.spinfo.org.mk

Analysis of legislation drafting by means of regulatory impact assessment in the course 2010

naslovna-3d-angThe present analysis of legislation drafting by means of developing regulatory impact assessments is a result of monitoring activities taken by the Macedonian Young Lawyers Association in the course of 2010 and as part of the project “Right to Know, Right to Participate”, supported by the Foundation Open Society Institute – Macedonia. The monitoring aimed to determine the manner in which legislation is drafted by state authorities, i.e., the manner in which state authorities determine the need for adoption of new or amendments to existing laws.

Administrative Court takes unlawful ruling on limiting free access to information

It took nearly 4 years for the citizen who submitted a request for free access to information to have his request re-considered for response. The information request concerned the following: “How many cases in the course of 2006 and 2007 included use of special investigation measures?"

Promotion of legally stipulated rights and obligations related to free access to information

...The Foundation Open Society - Macedonia (FOSM) supported the Commission for Protection of the Right to Free Access to Public Information and in the period 9 May – 17 June 2011 organized nine from the ten regional training sessions planned and titled: “Right to Free Access to Public Information." Training sessions targeted citizens, associations, as well as information mediation officers at information- holding entities who are directly involved in the law’s enforcement. They were organized in Veles, Stip, Kicevo, Debar, Resen, Struga, Strumica, Gevgelija and Kratovo. In the following period, the educative training will also be delivered in Delcevo.

Brochure “Transparency of Political Party Financing”

BrosuraPolitical parties are the pillars of modern democracies. They are essential with a view to create active political actors and policy-making, which – by means of Elections and legitimate ruling – are translated into political solutions. Hence, in the capacity of political life creators, the political parties are not only potential power holders, but are also responsible for fostering the principles of democracy. It is because of this reason that supervision of their financing is important with a view to create and maintain a stable and legitimate political system.

The brochure is available here.

European Court of Human Rights takes a huge step towards recognising Right of Access to Information

Madrid, 14 April 2009: Access Info Europe welcomes today’s ruling by the European Court of Human Rights in which it recognises that when public bodies already hold information that is needed for public debate, the refusal to provide it to those who are seeking it is a violation of the right to freedom of expression and information.

European Convention on Access to Official Documents

In case of adopting the current Draft European Convention on Access to Official Documents, it shall be legitimized a treaty which fails to ensure adequate protection of the right which in this moment can be found in number of national laws on free access to information and would underplay the great progress made in these resent years, realized in Republic of Macedonia as well.

629 requests, 40% with no reply!

A total number of 629 requests was submitted by the citizens to the public institutions out of which 40% faced the “silence of the administration”, indicates the report on the implementation of the Law on free access to information of public character. The report, according to Nikola Tupancheski, member of the Executive board of the Foundation Open Society Institute Macedonia (FOSIM), elaborately lists the results of the monitoring conducted between September 2006 and September 2007. The purpose of the report is to show how the information holders implement the Law i.e. how they respond to certain requests for access to information.  

9.000 denars for information on the salaries in Butel municipality

Perhaps it would be more appropriate to publish this information in the “Believe it or not” section, but the information on the municipal councillors’ salaries in the Skopje municipality - Butel costs 9.000 MKD! Saying that “the information is of a public character and could be abused”, PE “Bregalnica” from Delcevo refuses to issue a copy of the water analysis for the previous month and offers oral reply since “they are not allowed to issue it in written, with a stamp”.

Wall of silence: One year since the start of the implementation of the Law on free access

On the occasion of one year monitoring of the Law on free access to information of public character, on November 26, 2007, Foundation Open Society Institute Macedonia (FOSIM) organized round table titled “One year later”.

Free legal assistance to the citizens for the realization of their right to free access

On the 29th and 30th of September, 2007, the Foundation Open Society Institute – Macedonia (FOSIM) in cooperation with the Macedonian Young Lawyers Association (MYLA), organized the second advanced training for the lawyers that will be providing free legal assistance to the citizens for the realization of their right to free access to public information.

Analysis: Commission for restricted access to information

The ones that are calling on us to fight against corruption and the ones that are teaching us - are actually financing conflict of interests

Project: Monitoring the free access to public information

On Sunday, September 16th, 2007, training was conducted for 100 applicants in Skopje, who will submit requests to the information holders of central level, by using the right from the Law on free access to information of public character. The goal is to test the implementation of the law during the year 2007. The Macedonian Association of Young Lawyers (MYLA) is the implementing partner of FOSIM in its project activities.

Our “transparent” Government is the most silent institution in the country

The “transparent” Government is actually the most silent institution in our country. It seems that the Government’s leading position in the top list of isolated institutions is more than deserved. The administration of Nikola Gruevski did not have the courtesy to reply to a single question of the citizens even after a year since practicing the Law on free access to public information! The government departments for culture, health, defense, diplomacy and education cannot be praised for their openness either.

One year since the beginning of the implementation of the Law on free access to information

The Foundation Open Society Institute – Macedonia, in cooperation with 14 NGOs, observed the realization of the right on free access to information of public character during the first year of its implementation.

Press-conference on the Implementation of the Free Access to Information Project

On Friday, 31st of August, 2007, a press-conference on the following topic - One year later: Report on the implementation of the Free Access to Information of Public Character Law will be held by the Foundation Open Society Institute Macedonia, in cooperation with its partners in the Implementation of the Free Access to Information Project. The press-conference will take place at the NGO Infocenter office.

Work Meeting on Free Access to Information

The third work meeting on the “Improvement of the implementation of the Law on free access to information of public character, the Law on safety of classified information and the Law on protection of personal data” was held yesterday, organized by the Foundation Open Society Institute – Macedonia (FOSIM). Good examples as well as the challenges in the implementation process of these three laws were discussed and identified at the meeting.

Disclosure of personal data will be fined up to 5.000 EUR

According to the changes in the Law on protection of personal data that are being drafted by the Ministry of justice, the Directorate for protection of personal data will charge fines up to 5.000 EUR for legal entities and up to 2.000 EUR for natural persons in cases where the law is being offended. PhD Ana Pavlovska – Daneva announced this yesterday during the meeting with the journalists at the Faculty of Law. 

Experts demand clear definition of the public interest

The improvement of the Implementation of the Law on free access to information was one of the key issues discussed at yesterdays round table organized by FOSIM and Metamorphosis, Foundation for sustainable ICT solutions. This is a second round table in a row, this time organized for the media.

Second and third work meeting for improvement of the laws implementation

The second and the third work meetings on the “Improvement of the implementation of the Law on free access to information of public character, the Law on safety of classified information and the Law on protection of personal data” were organized on 10th and 11th of July 2007. The meetings were intended for the media and it was expected their direct participation in the discussions to contribute towards exchange of experience regarding eventual problems and questions emerging from the practice. Representatives from banks, insurance companies, mobile and fixed-telephony companies and internet and cable providers were invited at the third meeting to discuss the privacy and the policies for privacy.

Improving the implementation of free access to information

The first meeting on Improvement of the implementation of the Law on free access to information of public character, Law on safety of the classified information and the Law on protection on personal data was held on May 30, 2007 at 10:00 a.m.

Freedom of information: How to achieve transparency and greater accountability of the government

From 19th to 23rd of March a study program on “Freedom of information: How to achieve transparency of the government” organized by PAI–Public Administrational International took place in London, Great Britain. Many participants from governmental institutions and non-governmental organizations that work on implementation of the Law on free access to information in Macedonia, Nigeria, Republika Srpska, Zambia, Kyrgyzstan, Bahamas, Malaysia, Botswana, Jamaica, Trinidad and Tobago, Mexico and Ghana took part in this five days’ workshop.

Project: Observation of the free access to information of public character

On Saturday, March 10th, 2007, training was conducted for 100 applicants in Skopje, who will submit requests to the information holders of central level, by using the right from the Law on free access to information of public character. The goal is to test the implementation of the law during the year 2007.

The experiences from the implementation of the Law on free access to information

FOSIM and the Commission for protection of the right on free access to information have presented their first experiences, challenges, dilemmas and achievements from the five month period of implementation of the Law on free access to information at the joint press conference held on February 14th, 2007.

Comment on Law on Free Access to Information of Public Character

Law program within the Foundation Open Society Institute – Macedonia (FOSIM) published Comment on Law on Free Access to Information of Public Character (Official Gazette of RM Number 13/2006). Authors of the Comment are Borche Davitkovski Ph.D. and Ana Pavlovska – Daneva Ph.D., Faculty of Law, Skopje. The Comment is available in Macedonian, Albanian and English language and it will be distributed to all information holders, public officials and to the citizens via the civil sector.

Report on analyses of laws and practices of free access to information

"Transparency & Silence" Report on analyses of laws and practices of free access to information in 14 countries prepared by Open Society Justice Initiative was promoted on December 22, 2006.

Free legal aid

Free legal aid for citizens to exercise their right to free access to public information.

Contact Macedonian Young Lawyers’ Association on their SOS line!

28th September

The Freedom of Public Information Law went into force in the Republic of Macedonia 1st September 2006. The citizens and legal persons have public insight and access to the work of public bodies and public enterprises thanks to this Law.

The Application of the Law Starts

After the Law was adopted, FOSIM actively monitored its implementation, and exerted pressure so that the Commission for protecting the right to free access to public information will be established promptly, including the adoption of secondary legislation.

Implementation of the Law

February 2006, the Parliament of the Republic of Macedonia adopted the Freedom of Public Information Law. NGO activists submitted their remarks to improve the proposed law. As a result, several essential recommendations were accepted and incorporated in the law.

28 Септември

Од 1 Септември 2006 година во Република Македонија почна да се применува законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Овој закон на граѓаните и правните лица им обезбедува јавност и отвореност во работењето на државните органи и јавните претпријатија.