Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Случај 01

Дали Државната комисија за спречување на корупцијата достави до Јавното обвинителство иницијативи за поведување постапки за кривично гонење на организаторите на изборни кампањи за локалните избори од март 2013 година, согласно со член 49 став 1 од Законот за спречување на корупцијата, Изборниот законик и Законот за финансирање на политичките партии? Доколку одговорот е потврден, бараме фотокопии од поднесените иницијативи.

Барање | Одговор на барање | Заклучок на КОМСПИИзвестување од Транспарентност Македонија