Почетна страна

Почитувани посетители,

овој интерактивен систем Ви овозможува едноставно да ја проследите процедурата на поднесување на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, според соодветниот закон.

Ве молиме, доколку не сте запознаени, да прочитате малку повеќе за следниве термини и карактеристики чие познавање е неопходно доколку сакате да ги искористите Вашите законски права и побарате информација од јавен карактер од определена јавна институција:

Доколку Ви се потребни подетални информации околу процедурата, можете да го преземете законот и официјалното упатство за барање на информации од јавен карактер кои се достапни на овој информативен портал.

Овој систем ќе Ве води во изработката и процесирањето на барањата адресирани до локалната самоуправа и нејзините органи. Но принципите се општи, и информациите кои ќе ги добиете можат да Ви бидат корисни при поднесување на барање до било која друга институција која е дел од [листата на иматели].

Информација: Сега можете да го следите копчето „Следно >>“ кое ќе Ве следи во текот на целиот дијалог. Копчето „Избриши“ ја го брише моменталниот избор на опции.